Na 13 jaar ervaring te hebben opgedaan als officier van justitie heeft Joost Tonino de overstap gemaakt naar de advocatuur. Hij heeft zich reeds gedurende vele jaren gespecialiseerd in complexe fraudezaken en zaken met financiële aspecten. Hij heeft een groot aantal spraakmakende zaken zelf als aanklager behandeld. Thans adviseert hij cliënten, waaronder advocatenkantoren, onderzoeksinstellingen, handhaving organisaties en ondernemingen, op het gebied van handhavingvraagstukken verband houdende met financiële fraude en financieel recht. 

 

Joost verzorgt voorts een groot aantal opleidingen voor de rechterlijke macht en advocatuur en publiceert over fraudeonderwerpen en vraagstukken op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht.

 

Als aanklager heeft Joost onder andere diverse voorkenniszaken behandeld zoals Boonstra, Cardio Control, Kempen en VPV, de complexe beursfraudezaak onder de naam Clickfonds, fiscale strafzaken zoals tegen Ajax en NAC, vele beleggingsfraude- en vastgoedfraudezaken, en witwaszaken.

 

Als advocaat is Joost betrokken bij diverse fraudezaken die zowel in het civiele recht, in het bestuursrecht als in het strafrecht tot procedures leiden. Hij staat individuele beleggers bij in aansprakelijkstelling van financiële instellingen maar ook is hij als adviseur betrokken bij een aantal collectieve verhaalsacties bij beleggingsschade. Tevens adviseert Joost Tonino partijen bij diverse grote en complexe rechtszaken waarbij fraude en financieel recht een rol speelt.

  

Voor het Studiecentrum Rechtspleging (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) verzorgt Joost diverse opleidingen op het gebied van strafvordering voor fraude - en milieudelicten, cursussen over financieel economische fraude, over corruptiebestrijding, witwassen, financiële opsporingstechnieken, en handhaving in het bestuursrecht. Ook voor advocaten en andere professionals verzorgt Joost inleidingen op een aantal van deze onderwerpen en op het gebied van compliance.

 

Joost Tonino is in The Legal 500 genoemd als een ‘an excellent sparring partner’.