Bij het beheren van beleggingen en bij verkoop van financiële producten hebben financiële instellingen een bijzondere zorgplicht jegens de particuliere en zakelijke belegger. Voor de invulling van deze zorgplicht zijn de volgende vragen relevant: 

  • Wat was de ervaring van de cliënt op het gebied van beleggingen?
  • Is de cliënt voldoende en juist geïnformeerd over het financiële instrument en op alle risico's van beleggen gewezen?
  • Is er gehandeld in lijn met het beleggerprofiel en -doelstelling?
  • Zijn de provisiekosten redelijk of is er sprake van provisiejagen?

 

Ook bewaarders, betrokken banken en andere financiële instellingen, toezichthoudende accountants en andere adviseurs hebben een bijzondere zorgplicht of kunnen aansprakelijk geacht worden voor tegenvallende resultaten.

 

Tonino & Partners staat u graag bij in alle aspecten bij verhaal van beleggingsschade. Zo nodig kan een quick scan worden uitgevoerd en naast het behartigen van individuele claims worden ook groepsclaims behandeld en de groep begeleid bij het verhalen van de schade.