Het financiële recht richt zich met name op financiële professionele instellingen met zeer gedetailleerde regelgeving waaraan zij moeten voldoen. Op compliancegebied adviseert Tonino & Partners over te nemen maatregelen en over hoe te handelen in geval van een incident.

 

Tonino & Partners procedeert over financiële producten, kredietverlening, vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only, derivatenhandel en misleidende prospectussen.

 

Wij kunnen uw juridische positie analyseren, samen met u de processtrategie bepalen, onderhandelingen voeren en u bijstaan bij procedures voor klachteninstanties, zoals het KiFiD en gerechtelijke instanties.

 


Conflict met een bank, vermogensbeheerder, hypotheekinstelling,verzekeraar, financieel adviseur en/of tussenpersoon? 

 

Tonino & Partners staat u bij in uw geschil met aanbieders van financiële producten en diensten. U kunt bij ons terecht voor advies en voor het voeren van een rechtszaak. Onze cliënten ervaren ons als doortastend en ter zake kundig. Naast juridische deskundigheid bieden wij consumenten diepgaande kennis van  financiële producten, zoals:

  • beleggingsverzekeringen (woekerpolissen)
  • aandelen en aandelenleaseproducten (Dexia)
  • obligaties en gestructureerde producten.

 

Professionele marktpartijen helpen wij graag bij:

  • het opzetten van (vrijgestelde) electronisch geldinstellingen (EGI)
  • het opzetten van een betaaldienstverlener (PSD)
  • het maken van contracten tussen de EGI, kaarthouders, acceptanten en wederverkopers van electronisch geld
  • het adviseren over de structuur van de EGI of de PSD
  • het voorleggen van structuren en contracten aan bureau markttoetreding van de toezichthouder
  • procesvertegenwoordiging in geschillen met de toezichthouder en/of particulieren.