Het ondernemingsrecht is een divers rechtsgebied. Tonino & Partners adviseert u onder meer over algemeen verbintenisrechtelijke kwesties, algemene voorwaarden, geschillen bij overeenkomsten, aandeelhoudersgeschillen (al dan niet via de ondernemingskamer) en aansprakelijkheidskwesties.

 

Tonino & Partners adviseert verder bij de oprichting van vennootschappen, aandelenuitgiftes, fusies & overnames, splitsingen, aandeelhoudersgeschillen, overnames en financieringen en de corporate housekeeping van ondernemingen.