In samenwerking met het advocatenkantoor Rechtens Advies werkt Tonino & Partners aan een groepsclaim inzake ondeugdelijke borstimplantaten.

Vanaf de jaren negentig zijn er van diverse merken siliconen borstimplantaten gebruikt door een grote groep artsen en ziekenhuizen die in strijd met de regelgeving zijn gefabriceerd.

Het gaat dan met name om de merken PIP en ROFIL. Deze implantaten zijn van een ondeugdelijke kwaliteit siliconen gemaakt en zijn ongeschikt om in het menselijk lichaam te worden geplaatst. Veel van deze geplaatste implantaten zijn in de loop der jaren gaan lekken en hebben een veelheid aan gezondheidsklachten veroorzaakt.

 

Voor een groep van vele honderden vrouwen zijn ziekenhuizen, artsen, producenten en verzekeraars aansprakelijk gesteld en is Tonino & Partners samen met Rechtens Advies diverse procedures aan het voorbereiden waaronder getuigenverhoren van de meest betrokken personen om de verwijtbaarheid van het gebruik van dergelijke implantaten nader aan het licht te brengen en het verband tussen de veelheid aan lichamelijke klachten en de geplaatste lekkende siliconen borstimplantaten.

 

Na uitgebreide voorbereiding en aansprakelijkstelling van ziekenhuizen, artsen, verzekeraars en keuringsinstituten, en nu de aan te spreken partijen weigerachtig blijven om de veroorzaakte schade te vergoeden, is het thans tijd om ook daadwerkelijk rechtszaken te starten. Diverse dagvaardingen zijn reeds uitgebracht en een aantal zal op korte termijn volgen.

Tevens wordt aan de rechter een getuigenverhoor verzocht om meer bewijs te krijgen over de gang van zaken binnen de ziekenhuizen en over het verband tussen de ernstige lichamelijke klachten en defecte siliconen implantaten.

 

Door samen op te trekken kunnen de kosten voor het voeren van soms zeer complexe en uitvoerige procedures worden gedeeld en kunnen slachtoffers voor betrekkelijk klein bedrag deelnemen aan de collectieve acties. Waar mogelijk wordt ook voor individuen opgetreden en geprobeerd een schikking te treffen.

Tevens zijn er ook enkele individuele zaken in behandeling ten aanzien van andere merken borstimplantaten waarbij fouten in de behandeling zijn gemaakt.