Ons kantoor behartigt de belangen van een grote groep benadeelden die in het afgelopen jaar tot aan eind februari 2017 hebben belegd in Engofor of de voorganger hiervan CryptoCoinsInvest (CCI).

In samenwerking met het advocatenkantoor Rechtens Advies werkt Tonino & Partners aan een groepsclaim inzake ondeugdelijke borstimplantaten.

Op 19 december 2016 is de compensatieregeling rentederivaten voor MKB-ers definitief vastgesteld, zie onderstaande link.