Uitnodiging breakfast seminar ING bank schikking van € 775 miljoen geduid

Geachte relatie,

De financiële wereld is recentelijk opgeschrikt door de schikking die ING Bank heeft getroffen met het Openbaar Ministerie voor € 775 miljoen.

Ons kantoor behartigt de belangen van een grote groep benadeelden die in het afgelopen jaar tot aan eind februari 2017 hebben belegd in Engofor of de voorganger hiervan CryptoCoinsInvest (CCI).

In samenwerking met het advocatenkantoor Rechtens Advies werkt Tonino & Partners aan een groepsclaim inzake ondeugdelijke borstimplantaten.

Op 19 december 2016 is de compensatieregeling rentederivaten voor MKB-ers definitief vastgesteld, zie onderstaande link.