Ondernemingsrecht & vennootschapsrecht

 

Ondernemingsrecht

 

Het ondernemingsrecht is een divers rechtsgebied. Tonino & Partners adviseert u onder meer over algemeen verbintenisrechtelijke kwesties, algemene voorwaarden, geschillen bij overeenkomsten, aandeelhoudersgeschillen (al dan niet via de ondernemingskamer) en aansprakelijkheidskwesties.

 

Vennootschapsrecht

 

Tonino & Partners adviseert verder bij de oprichting van vennootschappen, aandelenuitgiftes, fusies & overnames, splitsingen, aandeelhoudersgeschillen, overnames en financieringen en de corporate housekeeping van ondernemingen.

 

Onze advocaten beschikken voorts over een ruime proceservaring, waardoor -indien een weg in der minne niet (meer) mogelijk is- uw belangen ook in een gerechtelijke procedure optimaal behartigd kunnen worden.

 

Wij hebben niet alleen veel ervaring met aandeelhoudersgeschillen en bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheidkwesties, maar ook met het snel(ler) incasseren van openstaande vorderingen.

 


 

Joost Tonino    

Joost Tonino

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

tonino@toninopartners.nl

Anneloes Schouten    

Anneloes Schouten

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

schouten@toninopartners.nl

   

Tonino & Partners

Tonino & Partners is een hoogwaardig advies- en proceskantoor met verbreding en verdieping van de diverse juridische specialismes. Ondernemingen en ondernemers kunnen met hun rechtsvragen op de belangrijkste rechtsgebieden full service door ons worden bediend. Maar ook particulieren in de knel worden door ons vakkundig bijgestaan.