Huurrecht & vastgoed

 

Huur - kantoor- en bedrijfsruimte

 

Tonino & Partners procedeert voor vastgoedfondsen in huurrechtelijke geschillen met betrekking tot kantoorruimte en bedrijfsruimte (ook wel winkelruimte genoemd). Veelal staan wij de verhuurder (vastgoedfondsen en andere verhuurders) terzijde in een procedure tot nakoming, ontbinding en/of ontruiming.

 

Tonino & Partners adviseert ook veelvuldig omtrent de rechtspositie en de haalbaarheid van een (potentiële) gerechtelijke procedure. Wij vinden hierbij niet alleen de slagingskans relevant is, maar ook de met een procedure gemoeide kosten; een kosten-batenanalyse is immers een wezenlijk onderdeel van de hiervoor genoemde slagingskans.

 

Tonino & Partners adviseert daarnaast vaak vastgoedfondsen en verhuurders met betrekking tot hun rechtspositie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adviezen omtrent de vraag voor wiens rekening bepaalde gebreken dienen te komen, de uitleg van contractuele bedingen in huurovereenkomsten et cetera.

 

Huur - woonruimte

 

Tonino & Partners behandelt ook zaken op het gebied van huurrecht woonruimte. Veelal betreft het dan huurders die met ontruiming worden bedreigd. Wij procederen dan ook regelmatig in kort geding, waaronder executiekortgedingen, en in bodemzaken bij de kantonrechter en bij het gerechtshof.

 

Vastgoed

 

Naast het huurrecht, behandelt Tonino & Partners ook veel aan vastgoed verwante zaken. Een goed voorbeeld hiervan is het scala aan zaken dat ons kantoor in behandeling heeft voor een vastgoedfonds dat in financiële problemen is geraakt, doordat in het verleden schijnbaar geld is verdwenen. Tonino & Partners start in dat kader verhaalsacties op om te trachten de schade te verhalen op derden en/of (voormalige) bestuurders.

 

Tonino & Partners kiest hierbij voor een gecombineerde civiel- en strafrechtelijke aanpak; Joost Tonino richt zich op het strafrechtelijke traject en Jeroen Heuving en Dries Beljon stellen de civielrechtelijke acties in om de schade verhaald te krijgen. Het voordeel van deze aanpak is dat de voordelen van het strafrechtelijke traject – denk aan informatievergaring – gebruikt kunnen worden in de civielrechtelijke verhaalszaken.

 


 

Joost Tonino    

Joost Tonino

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

tonino@toninopartners.nl

Anneloes Schouten    

Anneloes Schouten

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

schouten@toninopartners.nl

   

Tonino & Partners

Tonino & Partners is een hoogwaardig advies- en proceskantoor met verbreding en verdieping van de diverse juridische specialismes. Ondernemingen en ondernemers kunnen met hun rechtsvragen op de belangrijkste rechtsgebieden full service door ons worden bediend. Maar ook particulieren in de knel worden door ons vakkundig bijgestaan.