Handhaving in strafrecht & bestuursrecht

 

Handhaving in het strafrecht

 

Met name strafrechtelijke kwesties over de financieel-economische aspecten zijn aandachtspunten voor Tonino & Partners. Voorbeelden zijn faillissementsfraude (het benadelen van de boedel en daarmee crediteuren), beleggingsfraude (zoals pyramidefondsen), flessentrekkerij, acquisitiefraude (spookfacturen) en vele vormen van oplichting.

 

Economisch strafrecht betreft vooral regels van ordening van ondernemingsactiviteiten, zoals vergunningen, inrichtingseisen, milieuregels en regels rond arbeid.

Het accent in het financiële strafrecht ligt op zaken van marktmanipulatie en gebruik voorwetenschap, en overtreding van meldingsplichten van effectentransacties. Ook overtreding door instellingen van de meldingsregels rond ongebruikelijke transacties en overtreding van andere complianceregels wordt vaker strafrechtelijk vervolgd.

Ook is in toenemende mate de opbrengst van criminele activiteiten voorwerp van onderzoek; als zelfstandig strafbaar feit in de vorm van witwassen, of in een aparte procedure tot vaststellen en het ontnemen van criminele gelden en investeringen.

 

Handhaving in het bestuursrecht

 

De Algemene wet bestuursrecht geeft sinds kort algemene bevoegdheden voor handhaving aan alle soorten van toezichthouders en bestuursorganen waaronder de Belastingdienst, AFM, DNB, NMa, gemeenten, provincies, allerlei inspecties, Voedsel en Waren Autoriteit, Consumentenautoriteit etc. 

 

Diverse preventieve en herstelmaatregelen kunnen worden opgelegd, dwangsommen of aanzegging bestuursdwang kan hieraan worden verbonden en ook boetes, die zeer fors kunnen uitpakken, worden steeds vaker opgelegd. Ook het publiceren van dergelijke maatregelen is mogelijk met alle negatieve publiciteit van dien.

 

De meeste bestuursrechtelijke handhaving geschiedt binnen de rechtsgebieden financieel recht, mededingingsrecht, arbeidsrecht (Arbowet, Wet arbeid vreemdelingen), consumentenrecht, intellectueel eigendomsrecht, milieurecht, economisch ordeningsrecht en fiscaal recht.

 


 

 

 

Joost Tonino    

Joost Tonino

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

tonino@toninopartners.nl

Anneloes Schouten    

Anneloes Schouten

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

schouten@toninopartners.nl

   

Tonino & Partners

Tonino & Partners is een hoogwaardig advies- en proceskantoor met verbreding en verdieping van de diverse juridische specialismes. Ondernemingen en ondernemers kunnen met hun rechtsvragen op de belangrijkste rechtsgebieden full service door ons worden bediend. Maar ook particulieren in de knel worden door ons vakkundig bijgestaan.