Contractenrecht

 

In de eerste plaats procedeert Tonino & Partners zeer geregeld over allerhande contracten. Veelal handelen deze procedures over de uitleg van bepalingen, het afdwingen dat een partij haar verplichtingen uit een overeenkomst nakomt of bijvoorbeeld een geschil over de vraag of een overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd.

 

Naast het voeren van procedures over contracten, stellen wij ook contracten op en beoordeelt deze. Denk hierbij aan huurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten et cetera.

 

Het contractenrecht in deze zin speelt zich veelal af in onderhandelingstrajecten waarbij het doel is een bepaalde samenwerking aan te gaan of nader vorm te geven.

 

Tonino & Partners heeft veel ervaring in het voeren en begeleiden van dergelijke trajecten en kan (een) partij(en) dan ook uitstekend bijstaan.

 


 

Joost Tonino    

Joost Tonino

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

tonino@toninopartners.nl

Anneloes Schouten    

Anneloes Schouten

advocaat / partner

 

t +31 20 42 82 166

f +31 20 42 74 386

schouten@toninopartners.nl

   

Tonino & Partners

Tonino & Partners is een hoogwaardig advies- en proceskantoor met verbreding en verdieping van de diverse juridische specialismes. Ondernemingen en ondernemers kunnen met hun rechtsvragen op de belangrijkste rechtsgebieden full service door ons worden bediend. Maar ook particulieren in de knel worden door ons vakkundig bijgestaan.